top of page

Föreläsning

Våra föreläsningar går igenom bakgrund, hjärnans funktion, bakåt i tiden, nutid, Varför fysisk aktivitet i skolan? Fördelar med fysisk aktivitet och inlärning, ökade studieresultat, motoriska färdigheter, simning, pulsträning och samverkan med lokala föreningslivet mm.

Tidigare föreläsningar

bottom of page