top of page

Hälsodiplomering av skolor

Hälsodiplomering är en process som stödjer det strategiska arbetet med hälsan på en arbetsplats. Hälsodiplomering är en bra hjälp för alla typer av arbetsplatser, och oavsett hur långt man redan kommit med sitt hälsoarbete. Över 1000 hälsodiplomerade arbetsplatser märkt av ett ökat engagemang för hälsa, en minskad sjukfrånvaro och en ökad fysisk aktivitet. En hälsodiplomerad skola blir ett positivt varumärke som kan användas i marknadsföringen, både för att intressera personal att söka tjänster på skolan och för att få elever/föräldrar att välja en hälsodiplomerad skola.

bottom of page