top of page

Handledning

"Tusen lösningar"

Vår handledning är bred och involverar många områden:

 • Sätta mätbara mål

 • Hitta nya samverkanspartners 

 • Vikten av att nätverka

 • Upprätta projekt och handlingsplan

 • Samverka med andra förvaltningar(idrottsförvaltningen, stadsdelsförvaltning, sjukhusvården etc.) 

 • Coacha nyckelpersoner, projektledare och övrig personal

 • Återkopplar med löpande möten

 • Information hemsida

 • Information till vårdnadshavare, elever och personal.

 • Driva processen

 • Implementera projekt

 • Upprätta strategier kring hälsa, simning och motorik

Utbildning

Även vår utbildning sträcker sig över många områden: 

 • Fysisk aktivitet och inlärning

 • Forskning

 • Studiebesök

 • Schema lösningar

 • Framgångsfaktorer och fallgropar

 • Skolverkets Hälsofrämjande skolutveckling

 • Politiska riktlinjer

 • Nya karriärvägar

 • Öka medvetenheten kring fysisk aktivitet

 • Nya metoder för elever med funktionsnedsättning

 • Aktiva klassrum

 • Metoder

 • Organisationsfrågor

 • Finansierings lösningar

 • Praktiska frågor

 • Brain Breaks

 • Minska ohälsan, mobbning och utanförskap

 • Motorisk screening och extra idrott

 • Tydlig simstrategi ökar simkunnigheten

 

Hälsofrämjande skolutveckling

"Den viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungdomar är att klara skolan. Därför är motivation, ett gott skolklimat, tillitsfulla relationer mellan elever och mellan lärare och elever en del av hälsofrämjande skolutveckling. Nyckeln är att sätta det hälsofrämjande arbetet i relation till skolans resultat."

 - Skolverket

Det handlar inte om att bygga fler idrottssalar eller lägga in fler idrottstimmar. Våra elever är vår framtid behöver och vi behöver lägga in mer fysisk aktivitet under hela skoldagen, på rasten, i klassrummet, på skolgården, före och efter lektioner. Modern forskning visar att fysisk aktivitet påverkar inlärningen positivt, resultaten ökar, hälsan förbättras, vi blir mer stresståliga och vi vet att även kreativiteten ökar när vi rör oss.

Varför vänta?

 

Vi kan detta område, Boka Din utbildning hos oss. 

bottom of page