Fria idrotters dag, Stockholms Stadion

Eventet ägde rum under på Stadion , där fick ca 1500 deltagare  prova på ett 30 tal idrotter. Den 9 maj för grundsärskolan och 10 maj årkurs 5 med uttagning till Häckkampen.