top of page

Elevledarutbildning

IMG_6210.JPG

Stockholm stad bjuder in 4st elever från åk 5-8 per skola att delta på ett tre-timmars pass fyllt med tips, information och inspiration till aktiva klassrum och rastverksamhet.

Eleverna får grundläggande kunskap om vikten av rörelse och hur fysiska aktivitet bidar till ökad koncentration och inlärning men också hur det påverkar välmående och livsstil.

 

Eleverna får lära sig ett antal lekar, rörelse pauser och övningar som de i sin tur kan göra med sina kamrater i klassen och lära vidare till elever i andra klasser.

bottom of page