Move in School

Move in school arrangerar heldags konferenser på skolor som arbetar aktivt med utökad rörelse under skoldagen. Skolan visar upp sin verksamhet och vi håller föredrag om forskning, schema tekniska lösningar, framgångsfaktorer, visar goda exempel m.m. Dagens innehåll ska täcka allt som behövs för att kunna starta upp på den egna skolan.