top of page

Move in School

5_White_logo_on_black_1024.jpg.opt969x18

Move in school arrangerar heldags konferenser på skolor som arbetar aktivt med utökad rörelse under skoldagen. Skolan visar upp sin verksamhet och vi håller föredrag om forskning, schema tekniska lösningar, framgångsfaktorer, visar goda exempel m.m. Dagens innehåll ska täcka allt som behövs för att kunna starta upp på den egna skolan.

bottom of page