top of page

Rörelsesatsning

horizontal_boson_color_rgb.png

Alltför många barn och unga sitter stilla. RF har därför med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. I uppdraget ingår att RF ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Rörelseförståelse kommer av begreppet physical literacy. Det handlar om att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom livet. I videon kan du lära dig mer om rörelseförståelse. Mille Concept handleder skolor i Nynäshamn för att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen.

bottom of page