Skolträffen

Skolträffen bygger broar mellan skilda världar och lägger en grund för förståelse och gemenskap. Eleverna samlas på Bosön där de får en heldag med teori, föreläsning och aktiviteter. Skolträffen är aktiviteten där klasser från två mycket olika stadsdelar får träffas och även besöka varandras områden