top of page

Farsta Sportscamp

Aktiviteter med fokus på idrott, glädje och engagemang. Barn i åldrarna 8-12 får möjlighet att prova olika idrotter, barnen får även välja en idrott som man vill utöva lite mer. Att nå barn som är inaktiva är ett av målen. Att de känner lust och glädje av att röra på sig i lekfulla former och att det blir ett intresse för att söka sig till föreningslivet. 

bottom of page