top of page

Löparakademin

Programmet vänder sig till killar och tjejer i årskurs nio. Varje program leds av ideellt engagerade ledare som är med och motiverar och inspirerar deltagarna. Mentorskapet från ledarna är en viktig del av programmet och ger ungdomarna en naturlig kontakt med vuxna förebilder. Eleverna får en chans att upptäcka löpningen på ett ”nytt sätt”. Parallellt med träningarna genomförs workshops kring hur den metodik man lärt sig genom träningen kan tillämpas i studier och arbetsliv. 

bottom of page