top of page

Om Mille Concept

Mille Concept riktar sig till skolor och skoldistrikt/ kommuner. 

Intresserade utanför skolans värld som är nyfikna på Mille Concept är självklart välkomna att kontakta oss!

 

Visste du att fysisk aktivitet förändrar både din framtid och din hjärna?

Hjärnforskningen visar att rörelse, motion och träning får fantastiska effekter på hjärnan. Fysisk aktivitet höjer nivåerna av dopamin och fininställer systemet för koncentration och belöning.

 

En ”tränad hjärna” gör dig mer stresstålig, ökar kreativiteten, minnet förstärks och ökad nybildningstakt av hjärnceller skapas. Forskning visar att detta leder till ökade skolresultat, ett bättre socialt mående och därmed bättre förutsättningar i framtiden. Då resultaten sjunker i skolan måste vi ta ansvar för att vända den negativa trenden, en av vägarna är mer rörelse för alla elever i skolan.

 

Mille Concept erbjuder skräddarsydd handledning, utbildning, föreläsning och workshops till skolor och kommuner. Vi är med i hela processen för att implementera nya arbetssätt som leder till högre skolresultat. Vi har kunskap i ämnet fysisk aktivitet och inlärning. Vi erbjuder och presenterar praktiska-och schema lösningar tillsammans med nytänkande arbetssätt. Mille concept hittar nya vägar till samverkansprojekt och ekonomiska fördelar genom att jobba med föreningslivet och näringslivet. Vi erbjuder ledarskapsutbildningar inom pulsträning och inlärning kopplat till pulsutrustning. Det finns en stor bredd av samverkans resurser i företaget då vi har ett stort nätverk av personer som är mycket kunniga inom ovan nämnda områden. Erfarenhet finns från flertal rörelseprojekt i skolor och stadsdelar vilket vi ser som fördel för båda parter. Mille concept arrangerar studiebesök och studieresor till Danmark där man har kommit långt med arbetssättet 45 minuter rörelse för alla elever varje dag.

 

Vågar du utmana dig i något nytt och värdefullt?

Min vision och mål

EVA KRANTZ

Grundare

Att sätta fokus på att våra barns framtid och hälsa är av största vikt! Ett sätt är att lägga in mer rörelse och fysisk aktivitet i skolan. Jag vill vara med och påverka arbetet med hälsofrämjande skolutveckling, jag ser vinsterna för alla elever och deras framtid. Skolor som har lagt in ökad fysisk aktivitet har uppmärksammat ett flertal positiva effekter, färre konflikter, ökad koncentrations nivå och förbättrade skolresultat. 

Jag vill förmedla ett budskap om att” ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid”, allt går om man vill. Det är viktigt att se värdet av de små sakerna som kan vara avgörande för att nå förväntat resultat. Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Jag hoppas att våra barn och ungdomar ska känna att fysisk aktivitet är förknippad med stark glädje. Min erfarenhet och kompetens har gett mig förmånen att driva och utveckla ett flertal olika rörelseprojekt i skolan. Se flik projekt.

Under mina 30 år i förskolan/skolans värld har jag arbetat med alla åldrar från förskola-gymnasiet. Min bakgrund som fritidhemsföreståndare, skolledare, idrottssamordnare och projektledare har gett mig en kompetens som jag nu vill bidra med för att nå målet ”mer fysisk aktivitet under hela skoldagen”. Har även haft stor nytta av mina fortbildningar genom åren för att nämna några, hälsopedagogutbildning, handledare i SET, rytmik/motorik utbildning, fortbildning idrott och rörelse, ledarskapsutveckling och hur man skapar en utemiljö som inbjuder till mer rörelse.

 Jag är glad för den rörelserikedom jag fått under min uppväxt. Att genom föreningslivet fått möjlighet att delta i olika idrotter så som gymnastik, handboll och dans har varit betydelsefullt för mig. Motoriska färdigheter och gemenskap har skapat tillit och självkänsla. För mig har det varit ett livslångt lärande där fysisk aktivitet har varit och även nu är en viktig del av min vardag. Att utsätta mig för nya utmaningar har varit en drivkraft sedan jag var liten.

Mille Concept och Eva Krantz har genom gedigen kunskap och bakgrund bidragit att höja kompetensen och nivån för hur modern skolverksamhet ska bedrivas med fokus på elevers hälsa, välmående och rörelse.

Som en av de främsta med fokus på fritidsverksamhet i Sverige har Eva arbetat fram ett koncept som hjälper alla skolor i Sverige att skapa ultimata förutsättningar för lärande, motverka utanförskap och stärka självkänslan för alla skolelever.

 

Vi är stolta för vårt samarbete med Mille Concept då vi delar visionen om att skapa ett hälsosammare samhälle för skolelever genom pulsträning, lek, rörelse och glädje.

 

 - Moris Lahdo, VD - Activio International AB

bottom of page